Gebitsslijtage

Gebitsslijtage kan verschillende oorzaken hebben. Over het algemeen speelt een combinatie van factoren een rol.


Attritie is slijtage door het bewegen van de tanden over elkaar zoals bij knarsen gebeurt.


Abrasie is slijtage door middelen van buiten de mond. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door tandpasta’s, harde tandenborstels en hard voedsel, maar ook afbijten van plakband, nagels en elektriciteitsdraden kunnen hiertoe bijdragen.


Erosie is slijtage door inwerking van zuren. Het kan hier gaan om zuren die van buitenaf de mond bereiken, via de voeding, zure dranken, zuur snoepgoed, fruit. Maar ook zuren van binnenuit kunnen voor erosie zorgen. Denk hierbij aan overmatig overgeven zoals bij eetstoornissen of zure oprispingen zoals bij gastro-oesofageale reflux(ziekte) (GORZ of GERD).


Alvorens over te gaan tot behandeling is het belangrijk om na te gaan welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan en of deze factoren nog steeds een rol spelen. Alleen als deze factoren en hun rol in kaart zijn gebracht, kan een goed behandelplan opgesteld worden.

Voor de behandeling is niet altijd restauratief ingrijpen nodig. Het kan voldoende zijn de ontstaansfactoren te stoppen en de slijtage in de toekomst te monitoren.

Ook indien de wens bestaat om wel restauratief te behandelen, dienen deze factoren onderzocht en gestopt te worden. Soms is eerst een orthodontische behandeling noodzakelijk. Bij de restauratieve behandeling zal er bij Verwijspraktijk Amersfoort altijd op worden ingezet geen extra tandweefsel op te offeren.