Gebitsslijtage

Gebitsslijtage

Verwijspraktijk Amersfoort

Gebitsslijtage kan verschillende oorzaken hebben. Over het algemeen speelt een combinatie van factoren een rol.


Attritie is slijtage door het bewegen van de tanden over elkaar zoals bij knarsen gebeurt.


Abrasie is slijtage door middelen van buiten de mond. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door tandpasta’s, harde tandenborstels en hard voedsel, maar ook afbijten van plakband, nagels en elektriciteitsdraden kunnen hiertoe bijdragen.


Erosie is slijtage door inwerking van zuren. Het kan hier gaan om zuren die van buitenaf de mond bereiken, via de voeding, zure dranken, zuur snoepgoed, fruit. Maar ook zuren van binnenuit kunnen voor erosie zorgen. Denk hierbij aan overmatig overgeven zoals bij eetstoornissen of zure oprispingen zoals bij gastro-oesofageale reflux(ziekte) (GORZ of GERD).


Alvorens over te gaan tot behandeling is het belangrijk om na te gaan welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan en of deze factoren nog steeds een rol spelen. Alleen als deze factoren en hun rol in kaart zijn gebracht, kan een goed behandelplan opgesteld worden.

Voor de behandeling is niet altijd restauratief ingrijpen nodig. Het kan voldoende zijn de ontstaansfactoren te stoppen en de slijtage in de toekomst te monitoren.

Ook indien de wens bestaat om wel restauratief te behandelen, dienen deze factoren onderzocht en gestopt te worden. Soms is eerst een orthodontische behandeling noodzakelijk. Bij de restauratieve behandeling zal er bij Verwijspraktijk Amersfoort altijd op worden ingezet geen extra tandweefsel op te offeren.

Een patiënt wordt verwezen. Onder andere door overmatig frisdrankgebruik is zijn gebit enorm gesleten.

Zijn tandarts heeft geprobeerd de slijtage  te herstellen. Maar de vullingen breken steeds af.

Omdat bij deze patiënt vooral de voeding een grote rol speelde kreeg de patiënt naar aanleiding van zijn voedingsdagboek allereerst voedingsadviezen. Ook werd een mondhygiëne behandeling uitgevoerd.

Na het verwijderen van de oude vullingen is goed te zien hoeveel tandweefsel er verloren is gegaan.

De voortanden en de kleine kiezen in de bovenkaak werden volledig opgebouwd met composiet. Hierbij werd al het tandweefsel dat nog aanwezig was gespaard.


Na de behandeling kon de patiënt had de patiënt weer een stralende glimlach.

Met de nieuwe stabiele verhoudingen in de mond werden nadien de ontbrekende kiezen in de onderkaak door de eigen tandarts vervangen.

info@verwijspraktijkamersfoort.nl

033 - 737 0514


AGB 38380134

KvK 34353903

Verwijspraktijk Amersfoort

Parelhoenstraat 28

3815 AG Amersfoort