Kaaklachten

Kaakklachten is een breed begrip. Ze omvatten zoal klachten aan het gewricht en/of de kauwspieren, gewrichtsgeluiden en problemen bij het openen of sluiten van de mond. Klachten kunnen accuut zijn opgetreden en al lange tijd (chronisch) zijn.


Alvorens over te gaan tot behandeling is het erg belangrijk de klacht helder in kaart te brengen, wat de gevolgen van de klacht zijn, en ook de oorzaken. Door middel van vragenlijsten wordt veel informatie verkregen. Tijdens het onderzoek worden veel vragen gesteld over de klachten. Indien mogelijk wordt ook reeds beschikbare informatie van de eigen tandarts meegenomen.


Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de counseling. Hierbij wordt u uitgelegd wat de vermoedelijke oorzaak van uw klacht is en worden u handvatten meegegeven om verergering en terugkeren van de klachten zo veel mogelijk te voorkomen.


Vaak speelt slaapbruxisme een rol in het ontstaan. Slaapbruxisme betekent klemmen van de kaken of knarsen met de tanden en kiezen over elkaar gedurende de slaap. Deze activiteiten vinden plaats buiten ons bewustzijn. Een manier om deze bewegingen toch te beïnvloeden is met een stabilisatie-opbeetplaat. Deze plaat is zachter dan de eigen tanden en zal daarmee schade aan het gebit door knarsen voorkomen. Ook is het mogelijk hiermee het klemmen te verminderen.


Als vooral de spieren aangedaan zijn kan het nuttig zijn om een fysiotherapeut in te schakelen. Het is hierbij belangrijk dat de fysiotherapeut een orofaciaal fysiotherapeut is. Zo'n fysiotherapeut heeft een extra opleiding gevold waardoor deze de nodige kennis heeft over de complexiteit van het kauwapparaat.


Bij veel pijnklachten speelt ook de psychische belastbaarheid van de patiënt in een bepaalde periode van het leven een rol. Het kan zijn dat de situatie inmiddels al onder controle is. Soms kunnen ontspanningsoefeningen al voor verlichting zorgen, of is het fijn als iemand tips en tricks geeft om stressvolle situaties sneller te herkennen en het hoofd te bieden.


Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe wijder de klachten over het lichaam verspreid zijn en hoe langer ze aanwezig zijn, hoe kleiner de rol van de tandarts-gnatholoog is. Echter, soms is het doorbreken van een vicieuze cirkel voldoende om verbetering in gang te zetten. Al met al kan de behandeling van kaakklachten een complex proces zijn waarbij de input en inzet van de patiënt een zeer belangrijke rol spelen bij het uiteindelijk slagen van de behandeling.