OSA of snurken, behandeling met MRA

OSA of snurken, behandeling met MRA

Verwijspraktijk Amersfoort

Vermoeidheid overdag, in slaap vallen tijdens vergadering, snurken, maar ook hart- en vaataandoeningen en verkeersongevallen kunnen het gevolg zijn van obstructief slaapapneu.


Met een slaaponderzoek kan worden nagegaan hoeveel ademstops er gemiddeld per uur plaatsvinden en hoever het zuurstofgehalte in het bloed daalt. Als er meer dan vijf ademstops per uur zijn en als iemand klachten heeft spreken we van OSA. De mate waarin het zuurstofgehalte daalt en de ernst van de klachten zijn de grootste bepalende factoren voor de ernst van de OSA.


In het onderzoek van de KNO-of longarts zal ook gekeken worden naar de oorzaak van de ademstops. Zijn deze het gevolg van obstructie van de ademweg in de keel?

Zo ja dan is een mogelijke behandeling het aanmeten van een MRA. Als de KNO-arts of longarts heeft aangeven dat voor de OSA het aanmeten van een MRA de voorkeur verdient, kan bij een tandheelkundig slaapgeneeskundige een afspraak gemaakt worden.


Bij OSA wordt het MRA vergoed vanuit de basisverzekering. Indien iemand omwille van ernstige snurkklachten, zonder OSA, toch een MRA wenst, zal het apparaat door de patiënt zelf bekostigd moeten worden. Wie er ook voor betaalt, het is altijd raadzaam om eerst contact op te nemen met de tandarts of er geen ingrijpende behandelingen in de planning staan waardoor op korte termijn het MRA niet meer zou passen.


Checklist voor patiënten vóór het maken van een MRA


MRA ABC


A            U hebt een slaaponderzoek ondergaan. Er is een AHI van u bekend.

B            Uw KNO- of longarts heeft verwezen. De arts geeft hiermee aan dat uw klachten verminderd zouden kunnen worden met een MRA.

C            U bent onlangs bij uw tandarts geweest en u bent samen tot de conclusie gekomen dat er in de nabije toekomst geen grote behandelingen

              verwacht worden.

 

Als u voldoet aan dit ABC-tje, kunt u een afspraak maken  bij Verwijspraktijk Amersfoort.


Tijdens het eerste bezoek komen uw klachten aan bod en wordt er een onderzoek gedaan naar uw kaak en uw kauwspieren en uw gebit. Als de tandheelkundige situatie een MRA toelaat, kunnen we direct gebitsafdrukken maken voor de vervaardiging. Bij Verwijspraktijk Amersfoort wordt gewerkt met de Somnodent. Dit apparaat is comfortabel en eenvoudig in gebruik. Daarnaast is het ook goed instelbaar en aanpasbaar als een individuele situatie een standaardoplossing niet toelaat.


Drie weken later is het apparaat klaar. De patiënt komt dan om het te passen, eventueel aan te passen en krijgt uitleg over wennen, dragen en reinigen.

Na drie weken dragen worden werking en eventuele bijwerkingen beoordeeld. Als de klachten nog niet voldoende zijn afgenomen, zullen we het apparaat iets verder naar voren zetten om de werking te versterken. Dit instellen tot we de juiste stand gevonden hebben, noemen we titreren. Het titreren vindt plaats op basis van eigen idee over het afnemen van de klachten in combinatie met de bijwerkingen.


Als het apparaat naar tevredenheid functioneert, is het bij matig en ernstig OSA belangrijk dat de patiënt ook weer teruggaat naar de verwijzend KNO- of longarts. In een tweede slaaponderzoek met MRA kan de effectiviteit van het apparaat op AHI en zuurstofgehalte in het bloed bepaald worden.

Na een halfjaar en na een jaar komt de patiënt terug voor controle bij Verwijspraktijk Amersfoort. Daarna kan in de meeste gevallen de eigen tandarts de controle overnemen.

info@verwijspraktijkamersfoort.nl

033 - 737 0514


AGB 38380134

KvK 34353903

Verwijspraktijk Amersfoort

Parelhoenstraat 28

3815 AG Amersfoort