Maxillofaciale prothetiek

Een tandarts maxillofaciale prothetiek (tandarts MFP) richt zich op de zorg voor patiënten met een aangeboren of verworven afwijking.


Voorbeelden van aangeboren afwijkingen zijn een schisis (hazenlip), het niet aangelegd zijn van tanden en/of kiezen (hypodontie) of het niet goed gevormd zijn van tandglazuur (amelogenesis imperfecta).


Voorbeelden van verworven afwijkingen zijn trauma’s van het aangezicht en hoofd-hals tumoren.


De mondzorg kan daarbij variëren van aanpassen van het uiterlijk van de tanden bij amelogenesis imperfecta en hypodontie tot de begeleiding van patiënten na bestraling en/of het maken van een speciale prothese voor patiënten die een stuk van de kaak of aangezicht missen na een tumoroperatie.