Home

Verwijspraktijk Amersfoort

Veel van onze behandelingen vallen onder de bijzondere tandheelkunde en worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij gelden voor ons dezelfde criteria als voor de centra voor bijzondere tandheelkunde. Mocht er geen sprake zijn van bijzondere tandheelkunde dan kunt u bij ons wel behandeld worden. Dan zijn de kosten voor uw tandartsverzekering of voor u.

Gnathologie

De tandarts-gnatholoog richt zich op de diagnose en behandeling van pijn en problemen met kauwen, alsmede de behandeling van gebitsslijtage.

> lees meer

Tandheelkundige slaapgeneeskunde

De tandheelkundig slaapgeneeskundige maakt en controleert de werking en bijwerkingen van Mandibulair Repositie Apparaten (MRA’s).

> lees meer

Maxillofaciale prothetiek

De tandarts maxillofaciale prothetiek (tandarts MFP) richt zich op de zorg voor patiënten met een aangeboren of verworven afwijking.

> lees meer


Georgine Vervoorn-Vis


Georgine Vervoorn-Vis studeerde in 2002 af als tandarts aan ACTA (Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam). Tot 2011 werkte zij in verschillende algemene praktijken.


Vervolgens heeft zij de opleiding Orale Kinesiologie gevolgd aan ACTA. Sinds het afronden van deze opleiding mag zij zichzelf tandarts-gnatholoog noemen, erkend door de NvGPT. Daarnaast is zij tandheelkundig slaapgeneeskundige, erkend door de NVTS.


De opleiding Maxillofaciale Prothetiek volgde Georgine bij SBT (Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam) met een verdieping in hoofd- en halsoncologie bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen). Sinds het voltooien van deze opleiding is zij ook tandarts maxillofaciale prothetiek, erkend door de NvGPT.


Na een verhuizing naar Amersfoort was het een logische stap om aldaar een praktijk te starten waar mensen met bovenstaande problematiek terecht kunnen. Georgine is uniek in Nederland met deze drie differentiaties. De kracht van Verwijspraktijk Amersfoort zit in de mogelijkheid bij iedere verwijzing de klachten, wensen en verwachtingen in een breed perspectief te plaatsen om zo tot geschikte behandelstrategieën te komen.